ΡΑΠ - Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη - Ανάπτυξη - Υποδομές

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

(μπορείτε να κατεβάσετε τις διαφάνειες της παρουσίασης αυτής της θεματικής, κάνοντας κλικ εδώ)

Από την  προγραμματική μας διακήρυξη επισημάναμε την ανάγκη για μία διαφορετική  δημοτική πολιτική για την ανάπτυξη και την προοπτική της πόλης μας. Που θα κατευθύνει σε μια κοινωνικά δίκαιη, χωροταξικά βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον αναπτυξιακή πρόταση. Μια πρόταση που θα στοχεύει  στην διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία, την κοινωνική προστασία και την οικολογική ισορροπία.

Για το λόγο αυτό, είναι  πρωταρχικής σημασίας ο ανασχεδιασμός του αναπτυξιακού  προσανατολισμού της πόλης. 

Προτείνουμε ένα όραμα για την πόλη μας:
Η Πάτρα δεσπόζουσα πύλη προς τη Δύση, κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, κρίκος σημαντικός των λιμανιών της Αδριατικής και της δυτικής Μεσογείου για τις μεταφορές τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ελκυστική για τους ξένους της και φιλική για τους δημότες της με την ενσωμάτωση του θαλάσσιου μετώπου στην καθημερινή της λειτουργία και την ήπια αξιοποίηση του Παναχαϊκού που την οριοθετεί απέναντι από τη θάλασσά της. Η Πάτρα κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, πόλος αναπτυξιακής παραγωγικής ανασυγκρότησης ενταγμένος σε ενιαίο περιφερειακό σχεδιασμό, εξειδικευμένος πόλος μεταποιητικών – εμπορικών – εφοδιαστικών δραστηριοτήτων, με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της και της τεχνογνωσίας του, με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της, περιαστικών και θαλάσσιων και των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Μητροπολιτικό κέντρο πολιτισμού με τα ιδιαίτερα δικά της ιστορικά χαρακτηριστικά. Με το Δήμο εμψυχωτή της συμμετοχής των δημοτών στις αποφάσεις του, της συνέργειας με όλους τους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, παραγωγικούς φορείς της πόλης.

Σε ένα τέτοιο «πολυκεντρικό» αναπτυξιακό προσανατολισμό,  κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν η υλοποίηση και διαχείριση των απαραίτητων υποδομών και δικτύων, που έχουν καθυστερήσει με ολέθριες συνέπειες.

Α) Συγκοινωνιακές- Μεταφορικές Υποδομές.

Πρώτης προτεραιότητας επιλογή η ανάπτυξη ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, στο οποίο η  Πάτρα θα αποτελεί ισχυρό, κεντρικό και όχι τερματικό, συγκοινωνιακό κόμβο, προσανατολισμένο κυρίως στα φιλικά στο περιβάλλον και ασφαλή μέσα σταθερής τροχιάς.

 1. Σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο   
  Η ΡΑΠ-Πάτρα ανθρώπινη πόλη  απαιτεί τον αναπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων για τα μεταφορικά δίκτυα. Διεκδικούμε να αποτελέσει τον πιο σταθερό πυλώνα του μεταφορικού έργου ένα σύγχρονο Δημόσιου χαρακτήρα σιδηροδρομικό δίκτυο, με δεδομένο μάλιστα ότι η Πάτρα είναι  ήδη ενταγμένη στα Διευρωπαϊκά Σιδηροδρομικά Δίκτυα.
  Στο σχεδιασμό και τις διεκδικήσεις μας έχει προτεραιότητα η κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι την Πάτρα και το λιμάνι της, αρχικά,  έως τον Πύργο και την Καλαμάτα στη συνέχεια με διασύνδεσή του με  τη ΒΙΠΕ, το  αεροδρόμιο  και την Αρχαία Ολυμπία.
  Η διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής  από το πυκνοδομημένο τμήμα του πολεοδομικού  ιστού της πόλης, απαιτούμε ανυποχώρητα να πραγματοποιηθεί με πλήρη υπογειοποίηση, σύμφωνα με την αρχική μελέτη του ΟΣΕ.
 2. Οδικοί Άξονες
  Δεν υποτιμούμε, βέβαια, τη χρησιμότητα των οδικών υποδομών.
  Οι για  χρόνια καρκινοβατούσες Ολυμπία και Ιόνια οδοί, απαιτούμε να  ολοκληρωθούν και να κατασκευασθούν στο σύνολο του μήκους αλλά  με κατάργηση των υπερβολών σχεδιασμού που επιβαρύνουν άσκοπα το κόστος κατασκευής τους.
  Στις βασικές για την πόλη μας  οδικές υποδομές εντάσσουμε ακόμη την μικρή περιμετρική και την διάνοιξη της οδού Κανακάρη. Η ολοκλήρωση τους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και διεκδίκηση καθώς θα βελτιώσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και την καθημερινότητα  των συμπολιτών μας.
 3. Το Λιμάνι
  Το λιμάνι αποτελεί αναπόσπαστο  κομμάτι  της ιστορίας της  πόλης και της εξέλιξής της. Θέλουμε να αποτελεί μοχλό και της μελλοντικής της ανάπτυξης. Η δυνατότητά του για σύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο, αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημά του.
  Διεκδικούμε την άμεση  ολοκλήρωση των έργων του τρίτου εμπορευματικού τμήματος του νέου λιμένα.
  Η ολοκλήρωση των έργων θα επιτρέψει την αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης ως αναπόσπαστο τμήμα του πολεοδομικού κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού της πόλης που θα υπερασπισθούμε με κάθε μέσον.
 4. Αεροδρόμιο
  Τα χαρακτηριστικά των χωρικών ενοτήτων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων δικαιολογούν την απαίτηση για ένα πλήρες περιφερειακό πολιτικό αεροδρόμιο στη Δυτική Ελλάδα κοντά στην Πάτρα.
   Με αυτό ολοκληρώνεται η διαμόρφωση του δικτύου συνδυασμένων μεταφορών που θεωρούμε στρατηγική επιλογή.
Β) Δίκτυα Ενεργειακών πόρων.

Η  ενέργεια στην Δυτική Ελλάδα  και την Πάτρα  είναι  σημαντικά ακριβότερη, λόγω απουσίας  δικτύου ΦΑ.
Το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας  είναι πεπαλαιωμένο και ασυντήρητο, λόγω των πολιτικών ακραίας λιτότητας που εφαρμόζονται.
Η υφιστάμενη κατάσταση έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην όξυνση της ενεργειακής ένδειας, στο κόστος παραγωγής και την διαβίωση των νοικοκυριών. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος αποτελεί καθοριστικό  παράγοντα  για την ίδια την επιβίωση τους.

Το φυσικό αέριο είναι μία σχετικά φθηνή και καθαρή πηγή ενέργειας. Η Πάτρα από το 2006 με απόφαση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου εντάσσεται, ως κόμβος, στα Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. Έχει όμως αποκλεισθεί η έλευση του στη Δυτική Ελλάδα, με το αιτιολογικό του ασύμφορου της επένδυσης.

Για εμάς, η αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας των υποδομών δεν στηρίζεται σε μια περιορισμένη θεώρηση λογιστικής αποτίμησης κόστους-οφέλους, αλλά  προέχει το συνολικό οικονομικό και κοινωνικό  όφελος που προκύπτει για την κοινωνία από μια τέτοια βασική υποδομή.

Με τέτοια κριτήρια εξετάζοντας την έλευση του φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα, την Πάτρα και τη βιομηχανική της περιοχή, θεωρούμε την επένδυση απολύτως βιώσιμη και αναγκαία.
Υψηλή επίσης προτεραιότητα αποτελεί η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αποτελεί στρατηγική μας επιλογή.
Το επαρκές υδάτινο δυναμικό της δυτικής Ελλάδας, παρέχει δυνατότητες  για παραγωγή ενέργειας από μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά.
Οι υπόλοιπες  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρέχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες.
Διεκδικούμε επίσης την άμεση υλοποίηση των συμφωνηθέντων με τη ΔΕΗ για εκσυγχρονισμό και υπογειοποίηση των δικτύων μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας.

Γ) Δίκτυα Υδάτινων πόρων.

Το νερό δεν μπορεί  να αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας ιδιωτικών  συμφερόντων. Μπορεί και πρέπει να το  διαχειρίζονται οι δυνάμεις της αυτοδιοίκησης.
Συνοπτικά προτείνουμε:

 • Την διεκδίκηση του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, από τους 3 εξυπηρετούμενους από το φράγμα  Δήμους, ενδεχομένως και με συμμετοχή της αιρετής  περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
 • Συνδιαχείριση, με συμμετοχή των τριών Δήμων, με βασικό κορμό την ΔΕΥΑΠ, όλου του κύκλου του πόσιμου  νερού  των ποταμών Πείρου και Γλαύκου και των υδατορευμάτων και χειμάρρων. Σε δεύτερη φάση  διαχείριση  και της άρδευσης.
 • Βελτίωση  των υποδομών και εγκαταστάσεων ύδρευσης της πόλης και των οικισμών της. Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου από αμίαντο. Σύνδεση των δικτύων των οικισμών των πρώην Καποδιστριακών Δήμων σε ενιαίο δίκτυο.
 • Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου εξοικονόμησης νερού.
 • Πλήρη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου.
 • Εγκατάσταση μονάδας  λυματολάσπης στη Βιομηχανική περιοχή ή σε άλλη κοντινή, με πιθανή συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους Δήμους. Το όφελος που θα προκύψει υπολογίζεται σε περισσότερα από 1 εκατ/χρόνο και  θα δοθεί  για  επέκταση και βελτίωση της ζώνης περιβαλλοντικής προστασίας  της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων της πόλης, στην Παραλία Πατρών.
Δ) Διαχείριση απορριμμάτων,

Το σχέδιό μας βρίσκεται στον αντίποδα του προτεινόμενου από την Κυβέρνηση και τη δημοτική αρχή, ενός ξεπερασμένου μοντέλου που έχει εγκαταλειφθεί σε όλη την Ευρώπη, με μεγάλο κόστος για τα οικονομικά του Δήμου (άρα των δημοτών) και του περιβάλλοντος.

Με δαπάνη πολύ μικρότερη από αυτή που προβλέπεται για την κατασκευή εργοστασίου, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ένα σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων που θα ευνοεί τη δραστική μείωση των ποσοτήτων που θα οδεύουν για διάθεση σε ΧΥΤΥ, στου Φλόκα ή/και όπου αλλού καθορίσει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Έχουμε υπολογίσει ότι σε διάρκεια 5 ετών το σημερινό κόστος διάθεσης θα είναι μικρότερο από το σημερινό στην Ξερόλακα, ενώ το αντίστοιχο που θα προκύψει από τη «λύση» του εργοστασίου θα είναι τριπλάσιο από το σημερινό.

Η παράταση της λειτουργίας της Ξερόλακας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και προκαλεί  επικίνδυνη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, του Μείλιχου, του Πατραϊκού Κόλπου αλλά και της ατμόσφαιρας. Πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα να κλείσιμό της με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, παράλληλα με την άμεση εφαρμογή του δικού μας εναλλακτικού σχεδίου διαχείρισης.

Το σχέδιό μας αναπτύσσεται σε  3 επίπεδα:
Το 1ο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσιών κλπ ), περιλαμβάνει
την οικιακή κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών,   ανάκτηση υλικών, χρήση μηχανικών κομποστοποιητών από τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών,  διαλογή στην πηγή με σύστημα 4 κάδων.
Το 2ο επίπεδο (δήμου) με κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων,    μονάδες επεξεργασίας αδρανών και ΣΜΑ ενταγμένους στο δίκτυο εγκαταστάσεων του τρίτου επιπέδου.
Το 3ο επίπεδο (ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας ή περιφέρειας), με χώρους ασφαλούς διάθεσης, για υγειονομική ταφή (ΧΥΤΥ).

Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης είναι σίγουρα πολύ μικρότερος από την εγκατάσταση και λειτουργία του προωθούμενου εργοστασίου.
Απαιτούμε από τη Δημοτική αρχή να μην δεσμεύσει την πόλη κατά την προεκλογική περίοδο με υπογραφή σύμβασης και να ενημερώσει τους συνδημότες για τη μέχρι τώρα εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου.

ΠΑΤΡΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ

Μιλώντας για «ποιότητα ζωής» στο Δήμο, αναφερόμαστε στην ανάγκη «συγκρότησης» μιας βιώσιμης καθημερινότητας  για το σύνολο των κατοίκων  του. Προτεραιότητες μας:

Α) Υπεράσπιση  του Δημόσιου χώρου της Πόλης.

 1. Αποτελεί ένα από τα  μεγαλύτερα  και δυσκολότερα προβλήματα, καθώς οι  κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στις παλαιές επεκτάσεις του σχεδίου πόλης κινδυνεύουν να χαθούν, γιατί  απαιτούνται  για την απαλλοτρίωσή τους τεράστιοι οικονομικοί πόροι, με ευθύνη όλων των Δημοτικών αρχών που άφησαν το πρόβλημα αυτό να διογκωθεί στο σημερινό βαθμό. Κινδυνεύουν άμεσα, ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες της πόλης, βασικές  αρτηρίες, δρόμοι,  πλατείες και κοινωφελείς χώροι για βασικό κοινωνικό εξοπλισμό (σχολεία κλπ).
  Θα  αξιολογήσουμε και θα ιεραρχήσουμε την ιδιαίτερη  βαρύτητα των χώρων αυτών για την ομαλή  λειτουργία της πόλης και θα διατεθεί ένα σταθερό ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου -της τάξεως του 1%- 2% - για την διάσωση, κατ’ αρχήν, των πλέον κρίσιμων. Παράλληλα θα διεκδικήσουμε χρηματοδότηση και μεταφορά πόρων από έργα βιτρίνας και πελατειακών εξυπηρετήσεων μέσα  από Ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΥΠΕΚΑ. Τέλος θα αξιοποιηθούν όλα τα πολεοδομικά εργαλεία, όπως  η δημιουργία «τράπεζας γης», για αντιμετώπιση του  προβλήματος.
 2. Κεφαλαιώδους  σημασίας θέμα είναι η απόδοση στους πολίτες  και στο Δήμο, της παραλιακής ζώνης της πόλης μας. 
  Η  διενέργεια  δημοψηφίσματος, με πρωτοβουλία  της Δημοτικής αρχής, θα αποτελέσει σημαντικό όπλο στην απόκρουση των σχεδίων της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής συγκυβέρνησης για την εκποίηση μέσω ΤΑΙΠΕΔ του πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου της πόλης μας στα κερδοσκοπικά συμφέροντα.
  Προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, σύμφωνα με τις  κατευθύνσεις του ανενεργού  Ρυθμιστικού Σχεδίου της Πάτρας, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τις προτάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελούν μια καλή αφετηρία συζήτησης  για την οργανική   σύνδεση με την πόλη και το ιστορικό της κέντρο, την ανάδειξη της διαχρονικής φυσιογνωμίας της και της αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς.
  Τη συζήτηση αυτή ανοίγουμε από σήμερα, με τους επιστημονικούς και  επαγγελματικούς  φορείς, καθώς και τους πολίτες, και θα την ολοκληρώσουμε δεσμευτικά μέσα στο πρώτο έτος της Δημοτικής μας θητείας.
 3. Επίσης, θα προωθήσουμε την ολοκλήρωση του Ρυθμιστικού Σχεδίου  και θα διεκδικήσουμε τη   συγκρότηση Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Πάτρας (ΟΡΣΠ). Έως την επίτευξή του θα προχωρήσουμε στη σύσταση από το Δήμο «Φορέα  Πολεοδομικού Σχεδιασμού» με εκπροσώπηση των επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων της πόλης.

Β) Ανάδειξη και αναβάθμιση Δημόσιου χώρου της Πόλης.

Η κατάσταση του  κοινωνικού εξοπλισμού και των υποδομών του Δημοσίου Χώρου της Πόλης μας είναι απαράδεκτη. Η ΡΑΠ, ως δημοτική αρχή, σε διάλογο με τους  συμπολίτες και με τη συμβολή των συμβουλίων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, θα εκπονήσει ένα σχέδιο ουσιαστικής αλλαγής της εικόνας της πόλης μας στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με:

 • πεζοδρομήσεις και ποδηλατόδρομους.
 • αναβάθμιση εξοπλισμού πλατειών και παιδικών χαρών.
 • Ανάδειξη δημοτικών κτηρίων.
 • Προστασία  Μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Δημιουργία διαδρομών σύνδεσής τους.
 • Προστασία της φυσιογνωμίας του πολεοδομικού ιστού, της ιστορικής μνήμης και  παραδοσιακών συνοικιών της πόλης. 
 • Μεταβολή του τρόπου πολεοδομικής οργάνωσης, μέσω των χρήσεων γής.
 • προώθηση λύσεων στα οξυμένα προβλήματα των συνοικιών και οικισμών της πόλης όπως:
  • σύνδεση με τα  δίκτυα και  τις υποδομές εξυπηρέτησης.
  • αναβάθμιση των υφιστάμενων δημόσιων χώρων.
  • αστικές αναπλάσεις για κοινωνικές δραστηριότητες και  αναψυχή.
  • εγκατάσταση αποκεντρωμένων κοινωνικών δομών και υποδομών  ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης .
  • προστασία και ανάδειξη τοποσήμων, οικοσυστημάτων, ορεινών οικισμών. Προστασία της περιαστικής γεωργικής γής και ενίσχυση εγχειρημάτων περιαστικής γεωργίας.
  • παρεμβάσεις για βελτίωση του οικιστικού και παραθαλάσσιου περιβάλλοντος, τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές της παραλιακής ζώνης, καθώς και περιβαλλοντική  προστασία, επισκεψιμότητα και αξιοποίηση του ορεινού όγκου  του Παναχαϊκού.

Γ) Βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη.

Για τις αστικές μετακινήσεις δίνουμε πρώτες προτεραιότητες στην ενίσχυση των ήπιων μέσων μεταφοράς και την αποδυνάμωση της χρήσης των  ΙΧ. Απαιτείται ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο αστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Στην πόλη μας πραγματοποιούνται με τις αστικές συγκοινωνίες μόλις το 10% περίπου των συνολικών μετακινήσεων. Υπάρχουν συνεπώς πολύ μεγάλα περιθώρια αύξησης των μετακινήσεων με τα ΜΜΜ αρκεί να υπάρξουν πολιτικές ενίσχυσης  και βελτίωσης τους.
Βασικές προτεραιότητες του σχεδίου μας:

 • Επέκταση του προαστιακού σε όλους τους παραλιακούς οικισμούς.
 • Επανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών του αστικού ΚΤΕΛ σε σχέση με τον προαστιακό και  το υπεραστικό ΚΤΕΛ.
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Πλήρως ανταποδοτική χρήση των εσόδων για βελτίωση των υποδομών, καθώς και για επιδότηση εισιτηρίου ανέργων και απόρων συμπολιτών μας.  
 • Επανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός της φωτεινής σηματοδότησης. 
 • Χρήση, ως βραχυπρόθεσμου μέτρου, των εύκαμπτων διαχωριστικών  (κορύνες) ως αποτρεπτικό της διπλοστάθμευσης.