ΡΑΠ - Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη - Συνεντεύξεις

Ανακοίνωση για την πτώση της οροφής του κτιρίου που στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

  

Η ολιγωρία της δημοτικής αρχής όσον αφορά στην αναγκαία συντήρηση του κτιρίου που στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο στην οδό Μαιζώνος, είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της οροφής στη μεγάλη διπλή αίθουσα του ισογείου.

Η εικόνα του κτιρίου (έντονες ρηγματώσεις, κ.λ.π.) έδειχναν από καιρό ότι το ατύχημα  ήταν κοντά. Για αυτόν τον λόγο, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, πολλές φορές στο παρελθόν, είχαν επισημάνει το πρόβλημα ζητώντας να παρθούν άμεσα μέτρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι για ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, το οποίο, πρακτικά, οδηγεί στην ανάγκη για άμεση μεταφορά τουλάχιστον του μισού Ωδείου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού κ. Θωμόπουλος δεν κάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο ούτε έθεσε το θέμα προ ημερησίας διάταξης στο ήδη προγραμματισμένο Δ.Σ την Τρίτη, 26.09.2017, ώστε να δρομολογηθούν άμεσες αποφάσεις.  

Το ζήτημα αναδείχθηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση, η οποία έθεσε ως πρόταση στη συζήτηση και τελικά το σώμα αποδέχθηκε, τα παρακάτω:

1.      Τη διακοπή της συνεδρίασης και την επί τόπου αυτοψία.

2.      Την άμεση διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ώστε να περιγραφεί ακριβώς το πρόβλημα.

3.      Τη διακοπή λειτουργίας του Ωδείου στο κτίριο επί της οδού Μαιζώνος (πρώην Μουσείο Πατρών).

Η επιτόπου αυτοψία μετά τη συνεδρίαση επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ωδείου.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε από τη δημοτική αρχή:

1.      Να μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη για την κατάσταση του κτιρίου στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

2.      Να προχωρήσει άμεσα σε διοικητικό συμβούλιο ώστε να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες αποφάσεις.

Η πλέον πρόσφορη λύση αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι είναι η ενοικίαση ενός κτιρίου με συνοπτικές διαδικασίες για τη μεταστέγαση. Ως αντιπολίτευση, αγωνιούμε για την τύχη των παιδιών που περιμένουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα τους,  και ζητάμε την άμεση λήψη απόφασης για την προσωρινή μεταφορά σε άλλους διαθέσιμους  χώρους του Δήμου έως ότου ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη μόνιμη λύση.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

ΒΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΕΥΑ Πάτρας: ποια η αναγκαιότητα της προκήρυξης αν δεν τηρείται η διαδικασία;

Τι κι αν σε συνεδριάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πάτρας επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της τήρησης του νόμου, για την επιλογή δικηγόρου με αντιμισθία,  από την δημοτική μας επιχείρηση

Τι κι αν δημοσιοποιήθηκε και καταγγέλθηκε η επιλεγείσα  διαδικασία της πλειοψηφίας στα τοπικά μέσα, καιρό πριν

Τι κι αν υποψήφιοι προσέφυγαν δικαστικά για την διαδικασία  (που ανεστάλη για κάποιο χρονικό διάστημα) αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα η εκδίκαση της κύριας αγωγής (10/10/2017)

Τι κι αν ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας – μέλος του ΔΣ παρακάλεσε για να πάρει το λόγο και να εκφράσει την ριζική αντίθεση , προσωπική και του φορέα του, για τη διαδικασία και να αποχωρήσει στην συνέχεια αφού δεν θα είχε κανένα νόημα η παρουσία του κι ενώ είχε παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο που τηρείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις από άλλες ΔΕΥΑ, δημοτικές επιχειρήσεις κλπ με βάση το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων

Την προηγουμένη Πέμπτη το ΔΣ της ΔΕΥΑ Πάτρας λοιπόν, κλήθηκε με μοναδικό θέμα  «Ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων για πρόσληψη Δικηγόρου»  

Παρά το αρχικό απαγορευτικό του κ. προέδρου κατήγγειλα τη διαδικασία , και επεσήμανα ( όπως κι ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ) την αδυναμία όλων μας για ορθή κρίση λόγω αντικειμενικής δυσκολίας εκτίμησης επιστημονικών δυνατοτήτων των υποψηφίων δηλώνοντας  ότι θα παραμείνω ωσεί παρών, μόνο και μόνο για να καταγράψω την παρωδία που ήθελε εξελιχθεί στη συνέχεια

Τι κι αν παρουσιάσαμε σωρεία αντίστοιχων περιπτώσεων (ΔΕΥΑ, Δημοτικών επιχειρήσεων, Οργανισμών ΤΑ) όπου τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία του Νόμου 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπου στο άρθρο 43 παρ. 1 και 2. με σαφήνεια περιγράφεται η διαδικασία «πρόσληψης εμμίσθου δικηγόρου»

Όλοι (ΔΕΥΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις) απευθύνονταν στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας τους για να ενημερώσουν και συγκροτηθεί η προβλεπόμενη 5μελής επιτροπή του νόμου από ικανούς να κρίνουν υποψηφίους για τη θέση (έναν δικαστικός αντιπρόσωπος α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, τρείς  δικηγόρους από τους οποίους ο ένας με πάνω από 15ετή θητεία και τον εκπρόσωπο της δημοτικής επιχείρησης , μαζί με έναν ακόμη που απλά θα εκτελεί χρέη γραμματέα

Στην ΔΕΥΑ Πάτρας ο Οργανισμός Λειτουργίας όμως, είναι ισχυρότερος του νόμου, κατά την πλειοψηφία

Η οποία έχει και την δυνατότητα … να συνεκτιμήσει,την προσωπικότητα, την επιστημονική κατάρτιση, την επαγγελματική πείρα και επάρκεια, αφού συνεκτιμήσει ομού την γνώση ξένης γλώσσας και την οικογενειακή κατάσταση (αυτά από την προκήρυξη)

Με βάση λοιπόν αυτά παρακολούθησα , ωσεί παρών , μια παρωδία με μονοσήμαντα ερωτήματα (από τον κ. πρόεδρο)  για την οικογενειακή τους κατάσταση, για το αν έχουν ατομικό δικηγορικό γραφείο, για τον λόγο που τους οδήγησε στην υποβολή της αίτησης πρόσληψης, κι αν έχουν εμπειρία σε υποθέσεις ΔΕΥΑ («… από το 2015 που μου δόθηκε η ευκαιρία έχω …»)

Το ότι όλα αυτά περιλαμβάνονται στο βιογραφικό ενός εκάστου (είναι άλλου παπά ευαγγέλιο) ενώ ένα άλλο μέλος μόνο ρώτησε για έναν υποψήφιο και σιώπησε μετά , για το ποιά θέση θα έχει σε μια πιθανή διαφορά της επιχείρησης με τους εργαζόμενους ( !!! )

Εντυπωσιάστηκα από την ατομική παρουσίαση πολλών εκ των 6 συνολικά και έχω την δυνατότητα της όποιας υποκειμενικής κρίσης, όμως ο νόμος και η επιστημονική κατάρτιση των κρινόμενων υποψηφίων  δεν μπορεί να παραβιάζετε από τη μικρόνοα λογική .. εξυπηρέτησης ημετέρων

Γιατί ποιος ακριβώς είναι ο λόγος και η αναγκαιότητα της προκήρυξης για την θέση, αν δεν τηρείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία;

Αν θεωρούν την ΔΕΥΑ Πάτρας οι της πλειοψηφίας σαν όποια ιδιωτική επιχείρηση, σε 3 μόνο αράδες το άρθρο του νόμου το λύνει, υπογράφεις μια σύμβαση με όποιον/α θέλεις

Είχα επικριθεί για την ανάδειξη του θέματος αρχές Φλεβάρη με τίτλους «σύρραξη για ένα δικηγόρο στη ΔΕΥΑΠ» κάτι που η εξέλιξη άλλο αποδεικνύει.

Καλό θα είναι βέβαια να πάρει θέση ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας για το θέμα

Πως σκέφτεται να προασπίσει τον Κώδικα Δικηγόρων (νόμο του κράτους) σαν θεσμικός παράγοντας του δικαίου;

Πως θα απαντήσει στο ότι επέτρεψε σε μέλη του ικανά και καταξιωμένα, με επάρκεια επιστημονική, να κρίνονται από κάποιους που δεν έχουν εκ των πραγμάτων αυτή τη δυνατότητα;

Επειδή δεν σκοπεύω να παρίσταμαι αμίλητος και να ψηφίζω άκριτα οτιδήποτε δημοσιοποιώ όλα αυτά

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι αρχές, και επιλογές που προωθούν και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών και θα είμαι αντίθετος σε ότι βλαχοδημαρχίστικες ξεπερασμένες επιλογές επιτάσσουν

 

Γιάννης Γκόβας                                                                       2/8/2017

Μέλος ΔΣ – εκπρόσωπος ΡΑΠ, Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη

ΥΓ1

Μετά τη συνεδρίαση με τις συνεντεύξεις των υποψηφίων που ολοκληρώθηκε,  χωρίς καμιά συζήτηση ή λήψη απόφασης, δεν έχει ανακοινωθεί καμία διαδικασία που θέλει ακολουθηθεί (την επομένη έγινε άλλη συνεδρία του ΔΣ)

ΥΓ 2

Πέρασε και 3η στη σειρά συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και θέμα που έθεσα προς συζήτηση παραμένει άφαντο

Η Ουρ. Μπίρμπα για την ΑΜΙΑΝΤΙΤ και το δίκτυο νερού από σωλήνες αμίαντου

Να φάμε το Φάμελλο αν μας κοροϊδεύει, αλλά να σταματήσουμε  τώρα να πίνουμε νερό από αμιαντοσωλήνες!!

 

H AMIANTIT στο Δρέπανο και τα απόβλητα αμίαντου που χρόνια τώρα παραμένουν στο χώρο εκτεθειμένα δεν αποτελεί τρομερή είδηση!

Όπως δεν αποτελεί είδηση και πρόβλημα που θα έπρεπε να λυθεί χθες η ύπαρξη 50 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης  από σωλήνες αμίαντου στην Πάτρα που πίνει ο κόσμος νερό!!!(ένα μεγάλο κομμάτι υπάρχει και στον Άγιο Βασίλειο δίπλα στο Δρέπανο).

Την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης 50 χιλιομέτρων από τους καρκινογόνους αμιαντοσωλήνες  την έχουμε θέσει δεκάδες φορές στο δημοτικό συμβούλιο και στο συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ αλλά η δημοτική αρχή του ΚΚΕ φαίνεται ότι έχει άλλες προτεραιότητες!

Είδηση,αποκάλυψη τεραστίων διαστάσεων αποτέλεσε η  πιθανή δημιουργία ΧΥΤΕΑ χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων  στην ίδια περιοχή!!

Υπήρξε μια καθησυχαστική απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο αλλά δεν επαρκεί από ότι φαίνεται γιατί ταυτόχρονα υπάρχει στα πλαίσια τουΕθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων(ΕΣΔΕΑ) δημιουργία ενός ΧΥΤΕΑ στην Αχαΐα κι αυτό μπερδεύει και διευκολύνει την ανεύθυνη πληροφόρηση  από κάθε κατεύθυνση.

 

Άρα λοιπόν το αρμόδιο υπουργείο να βγει γραπτά, επίσημα και καθαρά να ενημερώσει τους πολίτες αδιαμεσολάβητα, αλλά και τις τοπικές αρχές (δήμος- περιφέρεια) γιατί η σκόνη της παραπληροφόρησης  είναι πολλές φορές πολύ πιο πνιγηρή από την αιτία.

 

Καιρός είναι να σταματήσει οφαρισαϊσμός και τακροκοδείλια δάκρυα επικοινωνιακής καταγγελίας και θορύβουγι’ αυτό που πρόκειται  ίσως να συμβεί και όχι γι αυτό που συμβαίνει χρόνια τώρα μολύνοντας και δηλητηριάζοντας  τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Να φάμε το Φάμελλο αν μας κοροϊδεύει, αλλά να σταματήσουμε  τώρα να πίνουμε νερό από αμιαντοσωλήνες  και να προχωρήσει ο καθαρισμός του παλιού εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ.

 

Ουρανία Μπίρμπα,  δημοτική σύμβουλος ΡΑΠ-Πάτρα ανθρώπινη πόλη

 

21/6/17

Η Ουρανία Μπίρμπα για την μετονομασία της οδ. Βύρωνα σε Νίκου Τεμπονέρα

Ο  Νίκος Τεμπονέρας κύριοι της δημοτικής αρχής Πελετίδη δεν έχει ανάγκη  την μετονομασία του δρόμου

 

Απέσυρε  τη τελευταία στιγμήχθες η δημοτική αρχή του ΚΚΕ την πρόταση της για την ουσιαστική κατάργηση της μετονομασίας της οδού Βύρωνος σε  Νίκου Τεμπονέρα με βάσει παλιότερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που μετονόμαζε το δρόμο, το σχολείο και έφτιαχνε και το μνημείο !!

Κατά  τη προσφιλή της τακτική, της  δήθεν ουδετερότητας!!  η δημοτική αρχή κρύφτηκε πίσω από διαδικαστικά ζητήματα και άφησε την υπηρεσία να αποφασίσει!! για ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα που συνδέεται με την νεότερη αγωνιστική δημοκρατική ιστορία της πόλης. Τώρα θα περιμένουμε καιρό,τι θα αποφασίσει το ιερατείο της Μαιζώνος και πότε θα το ξαναφέρει.. για συζήτηση μαζί με τη πρόταση για το  Κώστα Κάππο.

Ο Τεμπονέρας κύριοι της δημοτικής αρχήςΠελετίδη δεν έχει ανάγκητην μετονομασία του δρόμου, γιατί άνοιξε με το αίμα και τη θυσία του λεωφόρους για τη παιδεία, τη δημοκρατία  και τη κοινωνική προκοπή.Ούτετην  δική σας αναγνώρισηγιατί είστε φτηνοί, μικρόψυχοι και επικίνδυνοι.

Ο Νίκος Τεμπονέρας πέρασε πρώτος τη πόρτα  του σχολείου σε εκείνο το δρόμοκαι με το αίμα του την ξαναέδωσε στους μαθητές και τη κοινωνία σαν παράθυρο γνώσης, δημοκρατίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Να γιατί το σύνθημα ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ εκφράζει 26χρόνια τώρα το λαό και τη νεολαία κι ας μην το φωνάζετε εσείς.

Ουρανία Μπίρμπα δημοτική σύμβουλος με τη ΡΑΠ

 

Πάτρα  20/5/17