ΡΑΠ - Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη - Συνέντευξη του Κώστα Σπαρτινού στο Ράδιο Γάμμα