ΡΑΠ - Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη - Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

 

Στο ζήτημα του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας η ΡΑΠ είχε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο την ευκαιρία να εκφράσει την ικανοποίησή της για τις πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες που σηματοδοτούν την αρχή της τελευταίας φάσης με τελικό στόχο τη μετατροπή της προσωρινής σύμβασης παραχώρησης σε οριστική, όπως είχε εξαγγελθεί δια στόματος Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΡΑΠ είχε συμφωνήσει στην προτεινόμενη από τον Δήμαρχο κινητοποίηση της 5ης Ιουλίου. Πιστεύουμε, όμως, ότι σήμερα η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης από τον Δήμο με συμμετοχή στις σχετικές συζητήσεις και συνεργασίες που θα στοχεύει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται.  

Από την πλευρά μας διατυπώσαμε τη διαθεσιμότητά μας, όπως και άλλες δημοτικές παρατάξεις,  να συμμετάσχουμε σε διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία ως εκφραστής του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου και, κατά συνέπεια, της τοπικής κοινωνίας θα διαβουλευτεί τις λεπτομέρειες του συγκριμένου σχεδίου.

Είναι κρίμα για τον τόπο μας αλλά και για το ίδιο το αίτημα της πόλης η δημοτική αρχή να επιμείνει σε κινητοποιήσεις χωρίς περιεχόμενο «κρούοντας πόρτες ανοιχτές».

Είναι δε, χαρακτηριστικό ότι ενώ στο θαλάσσιο μέτωπο η δημοτική αρχή διεκδικεί όπως και όλη η Πάτρα την ανάληψη αποκλειστικά της ευθύνης διαχείρισης, στην περίπτωση του φράγματος Πείρου-Παραπείρου απεκδύεται τις ευθύνες της αυτοδιοίκησης αρνούμενη τη συμμετοχή του Δήμου Πατρέων σε μια διαδημοτική-διαθαθμιδική επιχείρηση που θα διασφαλίζει, με κύριο κορμό την τεχνογνωσία της ΔΕΥΑΠ, τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και την επαρκή υδροδότηση της πόλης.  

Στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο αναδείξαμε και τη σημασία των πρόσφατα ψηφισμένων νόμων στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος που απελευθερώνουν τις προσλήψεις προσωπικού σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα δίνοντας έτσι την ευχέρεια σε δημοτικές επιχειρήσεις όπως η ΔΕΥΑΠ να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα για να καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού αλλά και των δημοτών που προσδοκούν καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση. Επισημαίνουμε ότι είναι η σημερινή κυβέρνηση που υλοποίησε την πρόσληψη των επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ του 2007. 

Είναι ανάγκη οι διεκδικήσεις να καθιστούν σαφές το τι θέλουμε και το τι θα κάνουμε αυτά που διεκδικούμε και όχι να αναλώνεται η δημοτική διεκδικητική πολιτική σε ιδιοτέλειες, μικροκομματικές σκοπιμότητες και στείρα αντικυβερνητική προπαγάνδα που, στην καλύτερη περίπτωση, δίνουν την εντύπωση μιας διεκδίκησης που υπαγορεύεται από άλλες σκοπιμότητες και όχι τις ανάγκες της Πάτρας.

 

 

Το Γραφείο Τύπου

Οι θέσεις της ΡΑΠ-ΠΑΠ για τον ΟΧΕ Δήμου Πατρέων

ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Πατρέων
Για τη συγκρότηση ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της πόλης,  ο Δήμος Πατρέων διατύπωσε ως στρατηγικούς του στόχους «….την υλο-ποίηση ολοκληρωμένων έργων και δράσεων σε κατάλληλες περιοχές, ώστε συναθροίζοντας τα αποτελέσματα αυτά να επηρεάζουν θετικά την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης …» καθορίζοντας, ως άξονες προτεραιότητας, τους  εξής:
1) Τα έργα για τις στοιχειώδεις υποδομές (νερό, αποχέτευση, περιβάλλον, υγεία, πολιτισμός…)
2)Τις Παρεμβάσεις για την ανάκαμψη-ανάταση του αστικού περιβάλλοντος στο Ιστορικό Κέντρο  
3)Τα έργα, που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική σύνδεση του αστικού ιστού με την παραλιακή  ζώνη
4)Τα έργα πρόσβασης και αξιοποίησης των σημαντικών Αρχαιολογικών χώρων και των δυνατοτήτων περιηγησής τους.
5) τα έργα αξιοποίησης του μεγάλου αποθέματος εγκαταλελειμένων βιομηχανικών κελυφών, (έναντι του νέου λιμένα) σε συνδυασμό με τη ριζική αναβάθμιση των παλαιών εργατικών γειτονιών
Ως χωρικές ενότητες για τις προτεινόμενες δράσεις επιλέχθηκαν τέσσερις (4) ζώνες άμεσων παρεμβάσεων , που συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες δράσεις, όπως φαίνονται πιο κάτω:
Ζώνη 1: Τμήμα του Ιστορικού Κέντρου
Ζώνη 2: Έλος της Αγυιάς- Camping και βόρειο παραλιακό μέτωπο (από Τερψιθέας)
Ζώνη 3:  Νοτιοδυτική Περιοχή Πάτρας , στο μέτωπο του νέου λιμανιού και εργατικές συνοικίες
Ζώνη 4: Θαλάσσιο μέτωπο της πόλης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1)Η συγκρότηση ενός σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων με στόχο τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη μιας πόλης , προϋποθέτει, κατ’ αρχή, τη διατύπωση ενός ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Σχεδίου επεμβάσεων στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της (ενός Master Plan), το οποίο θα «προδιαγράφει» τον επιθυμητό ρόλο της πόλης (στη σημερινή πραγματικότητα) και θα οδηγεί σταδιακά (δηλ. μέσα από την σταδιακή υλοποίηση των συμμετοχικά προαποφασισμένων επεμβάσεων) στην προσδοκώμενη και  επιθυμητή σημερινή (και αυριανή) ταυτότητά της.
 Στο πλαίσιο  του Συνολικού Σχεδίου θα  πρέπει να εμπεριέχεται-καταγράφεται αναλυτικά: η ισόρροπη ανάπτυξη – αναβάθμιση των διαφορετικών περιοχών – συνοικιών της πόλης, η εξασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητα τους, και η σύνδεσή τους με τον (ισόρροπα) αναβαθμισμένο περιαστικό και ορεινό χώρο, που τις  περιβάλλει.
2)Στην  παρούσα πρόταση του Δήμου διαπιστώνεται η πλήρης απουσία αυτού του  συνολικού σχεδίου και ταυτόχρονα μια ανισοβαρής επιλογή επεμβάσεων, κυρίως,  στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της πόλης και όχι στις υποβαθμισμένες συνοικίες της, που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα,  παρά τις λεκτικές διακηρύξεις για καταπολέμηση της «.. έλλειψης  σύγχρονων υποδομών, ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης…».
Αλλά και στις περιοχές, που επιλέγονται για επεμβάσεις διαπιστώνεται η αποσπασματικότητα των παρεμβάσεων και η απουσία μιας αντίληψης συνολικής παρέμβασης για την αναβάθμιση του αστικού χώρου, που δεν θα περιορίζεται μόνο στα έργα «υπερτοπικού ενδιαφέροντος» αλλά θα προτείνει και έργα, που  αντιμετωπίζουν  καιτις ανάγκες της καθημερινότητας της ζωής των κατοίκων της αντίστοιχης  συνοικίας.
 
 Ζώνη 1 ( Ιστορικό Κέντρο ).
 Ως προς την Κάτω πόλη, η ζώνη παρεμβάσεων, χωρίς καμία αιτιολογία, δεν καλύπτει  τα όρια του ιστορικού κέντρου (Καρόλου –Παπαφλέσσα) και πρέπει να επεκταθεί,  ενώ στην Άνω πόλη περιορίζεται σε μικρό μόνο τμήμα του,( από Γερμανού - Μπουκαούρη έως Κάστρο ) και προτείνεται να επεκταθεί, έως Γούναρη και  τέρμα Γερμανού – έξοδος περιμετρικής (Ταμπάχανα).
Αυτό, που στην όλη πρόταση ονομάζεται «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση» του ιστορικού κέντρου, είναι στην   ουσία μόνο  αναβάθμιση-ανάδειξη  του «Δημόσιου  Χώρου» και μάλιστα με αρκετές  ελλείψεις, γι΄αυτό προτείνεται η συμπλήρωσή των προτάσεων.
α)Χαρακτηρισμός της  Μαιζώνος, ως πεζόδρομου, έως την Καρόλου και όχι ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας (για να αποτελέσει το βασικό πεζόδρομο της πόλης, δεδομένου ότι συνδέει σημαντικά νεώτερα ή μοντέρνα μνημεία και Κ.Χ)  σε συνδυασμό με την Αγίου Νικολάου, που συνδέει σημαντικά τοπόσημα της πόλης ( Κάστρο - παλιό Λιμάνι). Οι πεζόδρομοι Μαιζώνος- Αγ. Νικολάου σε συνδυασμό με τους Κ.Χ ,που συνδέουν και την Ρ. Φερραίου πρέπει να αποτελέσουν  την «ανάσα»?? της κεντρικής ζώνης της πόλης
β) Εμπλουτισμός του δικτύου πεζοδρόμων στην Κάτω πόλη ( κυρίως μετά τη Γούναρη) για την ανάδειξη- σύνδεση  σημαντικών  μνημείων και τοπόσημων, καθώς  και Κ. Χ (ενδεικτικά,  πεζοδρόμηση Ευμήλου, μεταξύ Αγ. Ανδρέα και  Αρχιεπισκοπής, Παρθενίου μπροστά στον Άγιο Νικόλαο έως Κολοκοτρώνη , δρόμος κάτω από τείχος Υψηλών Αλωνίων, πλατεία  Υψηλών Αλωνίων και σύνδεσή της με  «θέση» αρχαίου λιμένα, Αγ. Ανδρέα και με Σκαγιοπούλειο, πεζοδρόμηση της  Καψάλη  και της Σανταρόζα και πιθανά της Σατωβριάνδου για ανάδειξη και  της Αγγλικανικής εκκλησίας κλπ, κλπ. ) αλλά και για την μεγαλύτερη διευκόλυνση της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο της πόλης.
γ) Σύνδεση όλων των κάθετων πεζόδρομων με το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, διευκολύνοντας την εύκολη πρόσβαση των κατοίκων σε αυτό.- Ως προς την Άνω Πόλη, θεωρούμε απαραίτητη.
δ) την επέκταση του ορίου παρεμβάσεων έως την Γούναρη και έως το τέλος της Γερμανού (Ταμπάχανα), ώστε να συμπεριληφθούν δράσεις-έργα ανάδειξης και σύνδεσης τόσο  του Αγ. Δημητρίου και της περιοχής «Τάσι» (μητροπολιτικός ναός προεπαναστατικά και κεντρική συνοικίας  της πόλης), των τούρκικων  λουτρών (χαμάμ), που λειτουργούν ακόμα  και σήμερα,       του 1ου  Δημ . Σχολείου (Ρούφειο) αλλά και του σχολικού συγκροτήματος στο τέρμα της οδού Γερμανού, αντιπροσωπευτικό αρχιτεκτονικό έργο  της περιόδου του μοντέρνου κινήματος, στην Πάτρα. Επίσης
ε) Ανάδειξη – αναβάθμιση δημόσιου χώρου γειτονιών κάτω από το Κάστρο, όπως π.χ Τριτάκη ή γειτονιά πάνω από την Ερμού και έως τις σκάλες της Αγ. Νικολάου.
στ)Τη  δημιουργία ζώνης περιπάτου γύρω από το Παλαιό Νοσοκομείο και το Κάστρο, μείωση των προτεινόμενων parking και χρήση  mini –bus για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στην περιοχή, αντί των Ι.Χ
ζ)Ένταξη στη διαδρομή του περιπάτου των αρχαιολογικών χώρων το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, το τμήμα των τειχών κλπ αρχαιολογικά ευρήματα στα ανατολικά του Κάστρου  και το εκεί μυκηναϊκό νεκροταφείο ????
 Ως προς τις μεμονωμένες δράσεις της Ζώνης 1 , θεωρούμε απαραίτητο:
η) Στην μελέτη επανάχρησης του Αρσακείου να προβλεφθεί και χώρος για την κάλυψη πολιτιστικών δράσεων – ανοιχτός στους κατοίκους της  γειτονιάς και τους πολίτες.
θ)Να  συγκεκριμενοποιηθεί η χρήση του πρώην  Μουσείου και να προστεθεί στις δράσεις: - η επανάχρηση του «Παραρτήματος» (απόδοση  στη φοιτητική κοινότητα και τη νεολαία) - του δημοτικού κτιρίου στην Παντανάσσης και Όθωνος ( πιθανά Πινακοθήκη ) -του καταφυγίου κάτω από τα Υψηλά Αλώνια της Αγγλικανικής εκκλησίας σε συνεργασία με την αντίστοιχη  κοινότητα.
ι)Στις εργασίες συντήρησης Μεγάρου Λόγου & Τέχνης να συμπεριληφθεί η αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου και η επαναφορά της αρχιτεκτονικής του μορφής, που έχει κακοποιηθεί και έχει «μεταμφιεστεί» με αντιεπιστημονικές και αντιδεοντολογικές διαδικασίες .
κ)Να συγκεκριμενοποιηθούν τα σχολικά κτίρια, στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
λ) Να επανεξετασθεί η χρήση του Αργυροπούλειου Κληροδοτήματος και η ανάγκη δημιουργίας παιδικής βιβλιοθήκης.
μ) Να ενταχθεί στις προτάσεις η δημιουργία θερινού κινηματογράφου στην κεντρική πόλη.
Ζώνη 2- Έλος Αγυιάς & παραλιακό μέτωπο (Τερψιθέας- Κανελλοπούλου)
 Συμφωνώντας, κατ’ αρχή, στην ανάγκη προστασίας  και αναβάθμισης του έλους και της περιβάλλουσας περιοχής του, και τη χρήση του, ως πνεύμονα περίπατου και οικολογικής ευαισθητοποίησης, θα επισημάνουμε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης της υπάρχουσας ανενεργής μελέτης για το έλος ή μέρους  αυτής (για την οποία έχουν δαπανηθεί δημοτικοί πόροι) και την αποφυγή εκπόνησης νέας μελέτης (διαδικασία , που μαστίζει την ελληνική Δ.Δ).  - Ως προς τις προτεινόμενες δράσεις-επεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο (Τερψιθέας – Κανελλοπούλου) θεωρούμε, ότι είναι υπερβολικές και προτείνουμε να παραληφθούν κάποιες με στόχο  την καλλίτερη διαχείριση του χώρου αλλά και για να εξοικονομηθούν πόροι για να προστεθούν περισσότερες επεμβάσεις –δράσεις  στις νότιες υποβαθμισμένες συνοικίες.
 Δεν θεωρείται  απαραίτητη:
 * η δημιουργία (νέου) ανοικτού θεάτρου για υπαίθριες εκδηλώσεις καθώς και
* χώρου για υπαίθριες συναυλίες , εκθέσεις κλπ
Δεδομένου, ότι: υπάρχει ήδη στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της πόλης το θεατράκι στην μαρίνα  -υπάρχει ο χώρος της ΠΛΑΖ, ο οποίος προσφέρεται ιδανικά για υπαίθριες συναυλίες δίπλα στη θάλασσα,  προτείνεται ήδη η δημιουργία μουσείου παλαιών σκαριών πλοίων με υπαίθρια έκθεση και στο φυλασσόμενο χώρο του camping? θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, συμπληρωματικά  άλλες υπαίθριες εκθέσεις.
 Επειδή σε αυτή τη ζώνη  εκβάλλει ο χείμαρρος Μείλιχος, προτείνεται να προστεθεί στις δράσεις η προστασία και αναβάθμιση των παρόχθιων ζωνών  του και των προβλεπόμενων πεζοδρόμων,  έως την παλαιά Εθνικό οδό, σε συνδυασμό με την δράση ενοποίησης του χώρου της Ρωμαϊκής γέφυρας και του  Αρχαιολογικού Μουσείου.
Ζώνη 3- Νότιες συνοικίες (Ζαρουχλέϊκα)
Οι παρεμβάσεις –δράσεις στην εργατική συνοικία των Ζαρουχλεϊκων  κινούνται στην ίδια λογική, που αναφέραμε, των αποσπασματικών και ασύνδετων μεταξύ τους παρεμβάσεων.
 Στους τρείς οικιστικούς πυρήνες, που επιλέγονται  στις γειτονιές της συνοικίας, προβλέποντας δράσεις αναβάθμισης του δημόσιου χώρου τους. Οι δράσεις, όμως,  αυτές σε τρείς πυρήνες αποκομμένους, όπου δεν προτείνεται, ούτε  η  μεταξύ τους σύνδεση, αλλά  ούτε η σύνδεσή τους με τον κεντρικό ιστορικό και εμπορικό πυρήνα της συνοικίας (περιοχή Ανθείας και Ευβοίας), δεν συμβάλλουν στην  ενοποίηση  του δημόσιου χώρου της συνοικίας και δεν δημιουργούν δίκτυα βιώσιμης κινητικότητας στο εσωτερικό της.
 Επισημαίνεται, ότι ακόμα και στον επιλεγμένο πυρήνα εκατέρωθεν της Ανθείας , οι παρεμβάσεις περιορίζονται έως την Γοργοποτάμου  αφήνοντας εκτός παρέμβασης σύνδεσης σημαντικά στοιχεία της περιοχής, όπως το παλαιό σχολείο ή την πρώτη εκκλησία της συνοικίας (που βρίσκονται  σε μικρή απόσταση), την  πλατεία στην Ευβοίας κλπ., μη συμβάλλοντας στην αποκατάσταση  και αναβάθμιση της  κεντρικότητας της συνοικίας.
Θεωρούμε, γι’ αυτό,  αναγκαία την αναθεώρηση – συμπλήρωση της πρότασης παρέμβασης, έτσι ώστε να δημιουργείται  ένα δίκτυο «πράσινων» διαδρομών (πεζόδρομοι), που εκτός από το εσωτερικό των πυρήνων, θα συνδέει και τους πυρήνες των  γειτονιών με τα κεντρικά σημεία της συνοικίας ( εμπορική ζώνη, εκκλησία /ες, υπηρεσίες, σχολεία, Κ.Χ, αθλητικούς χώρους και με τον οργανωμένο  χώρο των εργατικών κατοικιών ), ώστε να διευκολύνονται οι καθημερινές ανάγκες  των κατοίκων παράλληλα με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
Προτείνεται, επίσης, η διερεύνηση της δυνατότητας αποσυμφόρησης της κίνησης Ι.Χ στην Ανθείας και όχι μόνο η πεζοδρόμησή της στο τμήμα, πάνω από την Ευβοίας, με την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης.
την χρήση του υπάρχοντος εκεί θεάτρου, με επίλυση των όποιων λειτουργικών προβλημάτων του(………….) και
την  αντιμετώπιση της συνολικής επανάχρησης  του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου, στα πλαίσια μιας μελέτης για την αξιοποίηση του συνόλου των  βιομηχανικών κελυφών της ακτής Δυμαίων, σύμφωνα και με τον 5ο άξονα  των στρατηγικών στόχων του Δήμου.
Ζώνη  4- Παραλιακό μέτωπο (Γούναρη- Θεσσαλονίκης)
Ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο πρέπει να επισημάνουμε:
α) την λειτουργία της βόρειας λιμενολεκάνης για χρήσεις  εμπορικού λιμένα, ως την μεταφορά του στο νέο λιμάνι, η οποία πιθανά να δυσχεράνει, σήμερα, την ενιαία αντιμετώπιση της ζώνης αυτής.
β) την ανάγκη αντιμετώπισης της υποζώνης Γ1 (κατά το Γ.Π.Σ), στην οποία «προβάλλει» το ιστορικό κέντρο , ως  ενιαία  ενότητα με τα κτίρια της παραλιακής οδού, τα οποία συνθέτουν  την εικονογραφία της πόλης και  αποτελούν το «πρόσωπό» της προς τη θάλασσα.
 γ) την ανάγκη αντιμετώπισής της, ως ζώνη ήπιων χρήσεων αναψυχής και ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, όπως προτείνεται και από το Γ.Π.Σ (ΙΙΙ Ναυάρχων- Καρόλου) αποφεύγοντας την κατασκευή  κτιριακών  εγκαταστάσεων εντός της παραλιακής ζώνης και αξιοποιώντας το κτιριακό απόθεμα της παραλιακής οδού (προοπτικά  και του σημερινού σιδηροδρομικού σταθμού).
 δ)Από τις προτεινόμενες δράσεις θεωρούμε, ως μη αναγκαίες και μη συμβατές για τον παραλιακό χώρο της υποζώνης  Γ1, αυτές των χώρων άθλησης ή των (5)!!! κλειστών χώρων  για  εκθέσεις  και εκθέσεις προϊόντων. Οι τελευταίες θεωρούμε, ότι μπορούν να ενταχθούν σε αξιόλογα κτίρια στο πρόσωπο της πόλης  και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε, ότι  η υποζώνη αυτή  πρέπει να μελετηθεί μέσα από Πανελλήνιο  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό , λόγω και της ιδιαίτερης βαρύτητάς της για την εικόνα της πόλης.
ε) Η σύνδεση της παραλιακής ζώνης από το νέο λιμάνι, ως το έλος της Αγυιάς, με ποδηλατό-δρομο θα πρέπει μελλοντικά να συνδυαστεί και με την αποσυμφόρηση  της παραλιακής οδού και τη μετατροπή της σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας (σύμφωνα και με το Γ.Π.Σ)
Τέλος , θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι οι προτεινόμενες δράσεις εστιάζονται κυρίως σε ζώνες υπερτοπικού χαρακτήρα (ιστορικό κέντρο, βόρεια παραλία) χωρίς επεμβάσεις αναβάθμισης  στο εσωτερικό των όμορων συνοικιών (όπως η Αγυιά, Τερψιθέα κλπ).
 Επίσης, εξ’ αιτίας της  απουσίας του συνολικού σχεδίου, που αναφέραμε στην αρχή, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ανάγκη αστικών παρεμβάσεων σε υποβαθμισμένες, σε μεγάλο βαθμό συνοικίες, όπως  η Αγία Αικατερίνη, τα Προσφυγικά, το Σκαγιοπούλειο, το Ψαροφάϊ κ.α. και ως εκ τούτου οι προτάσεις του  κατ΄ όνομα σχεδίου ΟΧΕ , δεν αποτυπώνουν τις συνολικές προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, το στρατηγικό σχέδιο  για την ανασυγκρότηση της πόλης, το οποίο πρέπει να συγκροτηθεί με συμμετοχικές διαδικασίες.
 Κατά την άποψή μας , παρά τις μεγάλες προσπάθειες, που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια από τις τεχνικές υπηρεσίες και τους/τις υπαλλήλους του Δήμου, που εμπλέκονται δημιουργικά στο σχεδιασμό της πόλης, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να πορεύεται αποσπασματικά χωρίς συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση της πόλης τον σχεδιασμό του αστικού και περιαστικού της χώρου, την οργανική σύνδεσή της με τον ορεινό  χώρο, που την περιβάλλει και την ισόρροπη ανάπτυξή του τελευταίου.
Πάτρα 14-5-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημοκρατική λειτουργία του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ

ΘΕΜΑ: Δημοκρατική λειτουργία του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ

 

Για άλλη μια φορά η δημοτική αρχή δείχνει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες, τη λειτουργία των οργάνων και τη δημοκρατία.

Στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, της μεγαλύτερης δημοτικής επιχείρησης της πόλης μας, στη συνεδρίαση της 7ης Ιούνη, η δημοτική αρχή δια του Προέδρου, ενημέρωσε τα μέλη ότι 2 μέρες μετά (9-10 Ιούνη) πραγματοποιείται στη Χαλκίδα η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ) όλης της χώρας.

Ενώ η δημοτική αρχή κατέθεσε συμμετοχή έχοντας προαποφασίσει την εκπροσώπηση της ΔΕΥΑΠ «ξέχασε» να φέρει σε συζήτηση -στο μόνο αρμόδιο όργανο που μπορεί να αποφασίσει σχετικά - τις προτάσεις της επιχείρησης στη Γενική Συνέλευση.

Από την πλευρά μας ως ΡΑΠ, μέσω του εκπροσώπου μας στο ΔΣ, Γιάννη Γκόβα, προτείναμε το πλαίσιο συζήτησης, σημεία του οποίου αναφέρουμε:

- οι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης με ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδρευσης.

- η χρήση του υδατικού ισοζυγίου και των δεικτών αξιολόγησης στη διαχείριση των δικτύων.

- οι διαγωνισμοί προμηθειών.

- η συμβολή των ΔΕΥΑ στην ανάπτυξη.

- η διαχείριση της λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

- οι νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα συστήματα παρακολούθησης του πόσιμου νερού.

Θυμίζουμε στον κ. πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ και στη δημοτική πλειοψηφία ότι μπορεί να παίρνουν όποιες αποφάσεις θέλουν, αλλά σε καμιά περίπτωση η λειτουργία και οι απόψεις των άλλων μελών του Δ.Σ. δεν είναι εκ του περισσού και περιττές.

Η διεκδίκηση για άμεση ολοκλήρωση του έργου και η διαχείριση από τους δήμους της περιοχής του φράγματος Πείρου - Παραπείρου για να μην διψάσουν οι συμπολίτες μας, θεωρήθηκε τοπικό ζήτημα που δεν αφορά την Γενική Συνέλευση (!!!) παρά την πρόταση του εκπροσώπου μας να μπει ως θέμα στη συνέλευση.

Τέτοιες αντιλήψεις, όμως, για τη θεσμική λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων αλλά και των οργανισμών, όχι μόνο δεν προάγουν τα θέματα της πόλης αλλά βλάπτουν σοβαρά τη δημοκρατία και τις όποιες δυνατές λύσεις για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα των συμπολιτών μας.

Είναι καιρός, επιτέλους, να αντιληφθεί η δημοτική αρχή ότι με τη σύνθεση προάγονται πιο ολοκληρωμένες θέσεις - λύσεις και δεν προάγεται η δημοκρατία με την ηγεμονική και εμμονική συμπεριφορά των «τεχνητών» – ελέω εκλογικού νόμου - πλειοψηφιών.

 

Το γραφείο τύπου

ΡΑΠ – Πάτρα, Ανθρώπινη Πόλη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Πατρέων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Πατρέων

 

Είναι θετικό το γεγονός ότι η δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της πόλης και τις οξύτατες διαμαρτυρίες μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης βάζοντας στην άκρη ιδεοληψίες και περιχαρακώσεις προτείνοντας για υλοποίηση ένα πακέτο έργων που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά ταμεία.

Η συγκρότηση, όμως, ενός σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων με στόχο τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη μιας πόλης, προϋποθέτει, κατ’ αρχάς, τη διατύπωση ενός ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Σχεδίου επεμβάσεων στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της, το οποίο θα προδιαγράφει τον επιθυμητό ρόλο της πόλης στη σημερινή πραγματικότητα και θα οδηγεί μέσα από τη σταδιακή υλοποίηση των επεμβάσεων στην προσδοκώμενη και επιθυμητή ταυτότητά της. Στο πλαίσιο του Συνολικού Σχεδίου θα πρέπει να εμπεριέχεται και να καταγράφεται αναλυτικά: η ισόρροπη ανάπτυξη – αναβάθμιση των διαφορετικών περιοχών και συνοικιών της πόλης, η εξασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητά τους, και η σύνδεσή τους με τον αναβαθμισμένο περιαστικό και ορεινό χώρο, που τις περιβάλλει. Να θυμίσουμε στη δημοτική αρχή ότι ήταν υποχρέωσή της να καταθέσει τέτοιο πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο, και δεν το έπραξε, εξειδικευμένο μάλιστα σε ετήσια βάση.

Στην πρόταση, που παρουσίασε ο Δήμος διαπιστώνεται πλήρης απουσία αυτού του συνολικού Σχεδίου και αποσπασματικότητα στις παρεμβάσεις ενώ, ταυτόχρονα, αποτυπώνεται η ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του Νότιου και Ανατολικού τμήματος της πόλης με προσανατολισμό των επεμβάσεων στο κεντρικό και βόρειο (παραλιακό) τμήμα της παρά τις λεκτικές διακηρύξεις της δημοτικής αρχής για καταπολέμηση της «έλλειψης σύγχρονων υποδομών, ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης…».

Η επιλογή της πεζοδρόμησης της οδού Μαιζώνος απαιτεί εμπλουτισμό των πεζοδρομήσεων με νέες, και σύνδεσή τους με τις ήδη υπάρχουσες, αλλά και με το θαλάσσιο μέτωπο. Απαιτούνται, επίσης, συνολικές επεμβάσεις σε όλο το ιστορικό κέντρο της Πάτρας από Καρόλου έως Παπαφλέσσα και από το Κάστρο, έως τα Ταμπάχανα και την Παντάνασσα, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη και σύνδεση των τοπόσημων της πόλης που ορίζουν τα στοιχεία της ταυτότητας της πόλης και αποτυπώνουν την ιστορία της Πάτρας και τον πολιτισμό της.

Απουσία συνολικού σχεδίου παρατηρείται και στις επεμβάσεις στο Νότιο τμήμα αφού με τις μεμονωμένες επεμβάσεις σε κάποιους πυρήνες, ασύνδετες μεταξύ τους, δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της πλήρους λειτουργικότητας και ενοποίησης αυτών των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών της Πάτρας, αλλά ούτε και η σύνδεσή τους με το κέντρο.

Προκαλεί δε, απορία η επιλογή τόσων δομών πολιτισμού και αναψυχής στο Βόρειο τμήμα της πόλης, λες και συγκεκριμένες ανάγκες έχουν μόνο οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, τη στιγμή μάλιστα που αρκετοί χώροι εκτός κέντρου, όπως ο Ρηγανόκαμπος, διψούν και προσφέρονται για σχετικές δομές.

Ακόμα και οι προαγγελθείσες παρεμβάσεις σε κτίρια και εγκαταλελειμμένους βιομηχανικούς χώρους, παρά τις θετικές προθέσεις αξιοποίησής τους, χωρίς το απαραίτητο σχέδιο της συνολικής επανάχρησης των κτιρίων-κουφαριών και του περιβάλλοντα χώρου τους ακυρώνουν κάθε δυνατότητά τους να αποτελέσουν όχι μόνο εμβληματικά αλλά και λειτουργικά στοιχεία της πόλης που θα αναδείξουν και θα αναβαθμίσουν και τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται.

Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρήσεις μας, κατατεθειμένες ήδη στο δημοτικό συμβούλιο, έχουν σκοπό να συμβάλλουν στη δημιουργία του συλλογικού οράματος της πόλης, του μακροχρόνιου σχεδίου και των αναγκαίων πολιτικών κατευθύνσεων, στοιχεία απαραίτητα για τη διευκόλυνση και αξιοποίηση του πραγματικά πλούσιου ανθρώπινου δυναμικού των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Υ.Γ. Είναι κρίμα απλές τεχνικές μελέτες όπως η πυρασφάλεια στους παιδικούς σταθμούς να δίνονται σε εξωτερικούς μελετητές, τη στιγμή που αποδεδειγμένα οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη ανάγκη προσφέροντας πολύτιμο έργο και εξοικονομώντας αρκετές χιλιάδες ευρώ από τα δημοτικά ταμεία.

 

Οι δημοτικές παρατάξεις

ΡΑΠ-Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη, Αγωνιζόμενοι Πολίτες