ΡΑΠ - Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη - Ερώτηση προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΚΟΔΗΠ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12.06.2017 οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΡΑΠ Κώστας Σπαρτινός, Ουρανία Μπίρμπα, Ηλίας Γρηγόρης και Ιωάννης Τσιμπούκης κατέθεσαν την ακόλουθη ερώτηση προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΚΟΔΗΠ.

 

«Ήδη από το τέλος Οκτωβρίου 2016 έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 της δημιουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου καθώς και των δομών Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο αστέγων Δήμου Πατρέων με συνολικό προϋπολογισμό 1.701.600 Ευρώ και προβλεπόμενες θέσεις εργασίας 30 ατόμων.

Παρ΄ όλα αυτά, η έναρξη λειτουργίας αυτών των δομών καθυστερεί, κοντεύοντας να συμπληρώσει ήδη ένα χρόνο από την απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Εκτός των άλλων, παρατηρείται μια σημαντική απόκλιση από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του δικαιούχου υλοποίησης των προγραμμάτων, δηλαδή του ΚΟΔΗΠ, των απαραίτητων προσόντων του υπό πρόσληψη προσωπικού που θα στελεχώσει τις δομές αυτές.  

Ενώ, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι των δομών αυτών είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των ωφελούμενων, να ενημερώνουν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, να λειτουργούν διαδικτυακό τόπο, να έρχονται σε επαφή με ευρωπαϊκές αρχές και οργανισμούς, πληροφορούμαστε ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια να μην αποτελεί, έστω και επικουρικό προσόν πρόσληψης, η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας!!!

Φαίνεται ότι τίποτα δεν διδαχτήκατε από την πρόσφατη παράνομη αναστολή της εγκεκριμένης από τον ΑΣΕΠ προκήρυξης που επιχειρήσατε να κάνετε για να αφαιρεθούν τα προσόντα ξένης γλώσσας και γνώσης Η/Υ και αποφεύχθηκε χάριν της αντίδρασης σύσσωμης της αντιπολίτευσης στον Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και στο Δ.Σ του ΚΟΔΗΠ.

Για αυτούς τους λόγους ερωτάται ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, κ. Τουλγαρίδης και ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Πελετίδης,

 

1.       Πότε εκτιμούν ότι θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των δομών αυτών και πότε εκτιμούν ότι θα αρχίσουν την πλήρη λειτουργία τους;

2.       Θεωρούν απαραίτητο προσόν πρόσληψης των επιστημόνων που θα στελεχώνουν τις δομές αυτές τη γνώση χειρισμού Η/Υ και μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας;»